Internasjonal erfaring

Norspray har flere internasjonale kunder som både leier spesialutstyr og spesialister fra Norspray til å planlegge og lede overflateoperasjoner

Dette gjelder spesielt innen leie av Chartek pumper og pumpemenn og leie av induksjonsmaskiner og ledende personell til å lede slike operasjoner. Så langt har Norspray hatt utleieoppdrag på utstyr og personell til flere land i Europa og i Asia, og i 2012 har vi også leveranser av materiell og utstyr til byggeprosjekter på installasjoner som skal til norske farvann (f.eks Gudrun plattformen som bygges i Thailand, Goliat plattformen i Sør-Korea med flere). Norspray har stadig nye kunder på prosjekter i UK og i Irland, og der vi leier ut spesialister og utstyr både på landbaserte og offshorebaserte oppdrag.

Norspray har en langsiktig visjon om å være et anerkjent selskap innen overflateindustrien – kjent under merkenavnet «NORSPRAY»