Kvalitetssystem

Norspray er sertifisert ihht ISO 9001:2008.

Alle våre aktiviteter er kvalitetsikret og har sjekklister & rutiner som forebygger feil og avvik i prosessene. Vi har høy fokus på helse, miljø og sikkerhet og selskapet med sine respektive avdelinger, har sålangt operert uten skader og alvorlige hendelser. Vårt sykefravær har i flere år vært stabilt lavt under 1,5 %, og våre ansatte er motiverte og med optimal energi i sine respektive jobber. Dette er Norspray`s kjennetegn; at våre ansatte brenner for jobben og yter maksimalt for sine kunder.

 

  Norspray – ISO Certificate