Rapp Bomek feirer 1 års produksjon i nye lokaler

Rapp Bomek feirer 1 års produksjon i nye lokaler

Rapp Bomek feirer i disse dager 1 års produksjon i de nye lokalene. Norspray AS bisto med leveringen av hele overflateavdelingen.

 
Produksjonslinjen i Bodø består av malehall, sandblåsehall og skinnetransportsystem for produktene gjennom hele overflateprosessen. Rapp Bomek AS har produksjon av eksplosjonssikre dører i både rustfri kvalitet og vanlig svartstål. Ved å bruke aluminiumsoksyd blåsemiddel og magnetseparator kan Rapp Bomek AS blåse rustfri kvalitet og svartstål om hverandre. Noe som forenkler og gjør produktflyten svært fleksibel.

Den raske produktflyten avhenger også av at malehallen er effektiv i drift, derfor ble det brukt oppvarming og ventilasjon med høy effekt for raske temperaturskifter. Det er gledelig å fastslå at Norspray kan være del av en slik stor produksjonsøkning i Rapp Bomek.