Utstyr til utleie

NORSPRAY er en totalleverandør av alt overflateutstyr, det være seg malerpumper, blåseklokker, sugere eller annet utstyr.

Vi er spesialist på fjerning av rust & maling gjennom vår RPR (Rust & Paint Removal) program, som inkluderer utleie av RPR maskin og opplæring av operatører for bruk av RPR programmet. Vi har alt du trenger til å utføre jobben!

Blåseutstyr:

Diverse utstyr:

 

Malerpumper/utstyr: